Kvkk ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
 
Eyem İnş. Müh. Gıda Tur. San. ve Tic. A.Ş.(“Veri sorumlusu”, “Eyem İnş.”) olarak;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Eyem İnş., gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Eyem İnş. kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır. 
 

 • Siparişlerinizi almak
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak
 • Ödemelerinizi gerçekleştirmek
 • Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek
 • Bilgilerinizi güncellemek
 • Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
 • 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak
 • Yayınlar göndermek
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak
 • Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

 
1. www.bobajoy.com.tr internet sitesi üyeliğiniz kapsamında “Üye Ol” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan; 

 • Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, Eyem İnş. internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınızın hukuka uygun olarak alınabilmesi,

 

 • İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen;  e-posta adresiniz, Eyem İnş. internet sitesi üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi,  internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi,
   
 • İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; parolanız, üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

 
2. www.bobajoy.com.tr internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Hesabım” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;
 

 • Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, Eyem İnş. internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi ile üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi,
   
 • İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefonunuz, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi,
   
 • Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; favori listeniz ve alarm listeniz, ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan reklamcılık faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi, aktivasyon kodu ile alınan kitaplar için, aktivasyon kodunun sitede aktifleştirilmesi ile kitabı satın alan ile eşleştirerek saklanan kod bilgisi ve kitap üzerinden yapılması gereken talimatları gerçekleştirenlerin sonuçları ve bu sonuçlar üzerinden analiz yapılması sağlanacak bilgiler, kitap alınması halinde kullanılan kredi kartı ve hesap bilgileri gibi mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için;

Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, doğum tarihi, şehir, eğitim durumu;

3. www.bobajoy.com.tr internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlayıp üye olmanızın ardından sitede sunulan ürünlere ilişkin ‘Yorum Yaz’ sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 • Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; yorumlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikâyet, talep ve önerilerinizin kaydedilmesi, şikâyetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlere aktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması; iade işleminin ürünün ayıplı olması sebebiyle gerçekleşmesi halinde tutanağa eklenecek ayıplı ürünün fotoğrafları ispat külfeti amaçları ile işlenecektir.

Facebook, instagram, twitter girişi yapmanız halinde, görülen adınız ve soyadınız Facebook girişiniz için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz tarafımızla, üyelik girişi yapılması amacıyla paylaşılacaktır. Facebook, instagram, twitter profilinizden diğer verileriniz, tarafımızla paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen otomatik olan / olmayan yollarla, 

 • Eyem İnş. internet sitesi üyelik sistemine kaydolurken paylaştığınız bilgiler,
 • Eyem İnş. internet sitesi üyelik hesabınızın ‘Hesap Bilgilerim’ ve ‘Adres Bilgilerim‘ sayfalarına eklediğiniz bilgiler,
 • Eyem İnş. internet sitesi üzerinden sunulan ürünler ile ilgili ‘Yorumlar Yaz’ sekmesinde belirttiğiniz yorumlar,

 
Eyem İnş. internet sitesi üzerinde aktif olarak kullanılan çerezler aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen; 

 • Üyelik Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
   
 • Eyem İnş.’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
   
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Eyem İnş.’in meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
   
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
   
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
   
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir. 
   
 • Yine, kişisel verileriniz, Üye olmanız halinde bu üyelik kapsamında yukarıda belirtilen işlenme amaçları dahilinde Üyeliğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Eyem İnş.’in program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Eyem İnş. şirket ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üyenin kendisi veya Eyem İnş. tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üyenin talebi veya Eyem İnş. tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
 Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.  KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.     
 
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Bize kişisel verilerinizin korunmasına dair talep ve şikayetlerinizi iletebilmek için web sitemizde bulunan ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Eyem İnş. sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Bültenimize Üye Ol !
Neşeli tarifler, kampanyalar ve keyif alacağın makaleler burada! E-posta kutunda bize de yer var mı ?